படைப்புகளை அனுப்ப

படைப்பாளிகள் தங்களுடைய படைப்புகளை அனுப்பும் போது தங்களுடைய பெயர் விபரங்களுடன் அனுப்பவேண்டும்.

படைப்புகள் தங்களுடைய சொந்த படைப்பாக இருக்கவேண்டும் மேலும் ஏற்கனவே பிரசுரிக்கப் பட்ட படைப்புகளை இங்கே பிரசுரிக்க இயலாது.

படைப்புகளினுடைய  கருத்துக்களின் மற்றும் அனைத்திற்கும் பொறுப்பு படைப்பாளியே.

அனுப்பவேண்டிய முகவரி :

velveechu@gmail.com