ஈரோட்டு ராமசாமியும், தமிழினத் துரோகமும் வெவ்வேறல்ல…!

ஈரோட்டு ராமசாமியும், தமிழினத் துரோகமும் வெவ்வேறல்ல தமிழகம் பிறந்த நாளாகிய நவம்பர் மாதக்கட்டுரையாக எழுத்தாளர் திருமாவேலனின் கட்டுரையைப் படிக்க நேர்ந்தது. இதுநாள் வரை தமிழருக்கு மத்தியில் திராவிட

Read more