இயற்கை வேளாண்மை மற்றும் உணவு அரசியல் மாநாடு

“இயற்கை வேளாண்மை மற்றும் உணவு அரசியல் மாநாடு” குறித்த செயல்திட்டங்கள் மற்றும் களப்பணி குறித்து அண்ணன் சீமானின் ஆலோசனை மற்றும் கலந்தாய்வு நாளை கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறும்.

விருப்பமுள்ள உறவுகள் சென்னையில் உள்ள பொறுப்பாளர்கள்  அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ள வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்

அழைப்பின் மகிழ்வில் ,
வீரத்தமிழர் முன்னணி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *